(BĐT) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018. Theo đó năm 2018, VNR thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cho 239 gói thầu, tổng giá gói thầu là 595.044 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 570.662 triệu đồng, chênh lệch giảm 24.382 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,1% thông qua đấu thầu.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

VNR cho biết, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng chủ yếu là đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu. Điểm đáng lưu ý là năm 2018, VNR vẫn chưa áp dụng đấu thầu qua mạng đối với bất kỳ 1 gói thầu nào.