(BĐT) - Hồ sơ mời thầu (HSMT) không phân nhóm trang thiết bị y tế (TTBYT) nhưng lại yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu phân nhóm của từng thiết bị chào thầu theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế (TT14) là không phù hợp.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, Bên mời thầu đã điều chỉnh HSMT, thực hiện phân nhóm danh mục trang thiết bị y tế mời thầu và gia hạn thời gian phát hành hồ sơ. Ảnh: Nhã Chi

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Bên mời thầu đã điều chỉnh HSMT, thực hiện phân nhóm danh mục trang thiết bị y tế mời thầu và gia hạn thời gian phát hành hồ sơ. Ảnh: Nhã Chi

Đây là một trong những nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Thiết bị y tế Nguyễn Hoàng về HSMT của Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế đợt 1 do Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình làm bên mời thầu (BMT).

Việc phân nhóm TTBYT là một trong nội dung mới được quy định tại TT14 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2020). Cụ thể, theo Điều 4 TT14, gói thầu TTBYT có thể được phân chia theo 6 nhóm.

Trong đó, Nhóm 1 gồm các TTBYT phải được ít nhất 2 trong số các nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do và sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam. Nhóm 2 gồm các TTBYT được ít nhất 2 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do và không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc tại Việt Nam. Nhóm 3 gồm TTBYT được ít nhất 1 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do và sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc tại Việt Nam. Nhóm 4 là các TTBYT được ít nhất 1 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do và không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc tại Việt Nam. Nhóm 5 là các TTBYT có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và sản xuất tại Việt Nam. Nhóm 6 gồm các TTBYT không thuộc các nhóm nêu trên.

Bên cạnh đó, TT14 cũng quy định về việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu TTBYT. Nhà thầu có TTBYT đáp ứng tiêu chí của nhóm nào thì được dự thầu vào nhóm đó, TTBYT đáp ứng tiêu chí của nhiều nhóm thì nhà thầu được dự thầu vào một hoặc nhiều nhóm và phải có giá dự thầu thống nhất trong tất cả các nhóm mà nhà thầu dự thầu (không áp dụng tiêu chí phân nhóm với TTBYT là hệ thống gồm nhiều TTBYT đơn lẻ).

Phản hồi kiến nghị của Nhà thầu, BMT xác nhận với Báo Đấu thầu rằng phản ánh của Nhà thầu là đúng. Nguyên nhân HSMT phát hành ngày 4/9/2020 chưa phân nhóm TTBYT là do thời điểm xây dựng HSMT thực hiện trước khi TT14 có hiệu lực thi hành. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BMT đã tiến hành điều chỉnh một số nội dung trong HSMT, cùng đơn vị tư vấn thực hiện phân nhóm cụ thể cho danh mục TTBYT mời thầu và gia hạn thời gian phát hành hồ sơ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, BMT đã sửa đổi HSMT 2 lần. Lần 1 là tại Quyết định số 367/QĐ-BVYHCT ngày 7/9/2020 và lần 2 là tại Quyết định số 379/QĐ-BVYHCT ngày 10/9/2020.

Ngoài nội dung kiến nghị nêu trên, BMT khẳng định rằng, những nội dung phản ánh còn lại của Nhà thầu về tỷ lệ tăng giảm khối lượng, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nội dung yêu cầu về kỹ thuật... của HSMT là không chính xác. HSMT đã thực hiện đúng quy định về tỷ lệ tăng giảm khối lượng tối đa là 15%; nội dung yêu cầu về kỹ thuật không nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ và luôn có cụm từ “hoặc tương đương”.