(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21) có 1 nhà đầu tư đăng ký nộp hồ sơ quan tâm và sau đó được đánh giá đạt năng lực, kinh nghiệm.

Đó là Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty TNHH Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất. Công ty TNHH Hợp Tiến - thành viên đứng đầu liên danh, có địa chỉ trụ sở chính tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Công ty TNHH đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất có địa chỉ tại Quảng Ninh.

Với kết quả chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, UBND tỉnh Hà Nam đã giao Sở KH&ĐT Tỉnh thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Dự án này có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 354,218 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 119.348 m2. Tiến độ thực hiện Dự án từ 2021 - 2024.