(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư và Phát triển năng lượng sạch Châu Á (Chủ đầu tư) đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu EPC Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nhà máy Phong điện Phước Thể - Bình Thuận.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên có giá 1.106,944 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi quốc tế, không sơ tuyển. Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày. Dự kiến mở thầu ngày 16/5/2020.

HSMT yêu cầu nhà thầu có doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp tối thiểu là 1.740,750 tỷ đồng hoặc 75 triệu USD trong vòng 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019.

Về năng lực kinh nghiệm, nhà thầu chính giữ vai trò tổng thầu phải thực hiện ít nhất 5 dự án với tư cách nhà thầu độc lập ở nước ngoài (giá trị hợp đồng tương đương ít nhất 35 triệu USD) trong vòng 5 năm gần nhất, và có ít nhất 1 dự án ở Việt Nam với công suất >=20MW và đã vận hành thương mại (COD) thành công ít nhất 1 năm.