(BĐT) - Ngày 10/11/2018, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu in Sách giáo dục phục vụ năm học 2019 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án bao gồm 90 gói thầu, với tổng mức đầu tư 625,4 tỷ đồng. Trong đó có 29 gói thầu in sách giáo khoa nhập kho Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội; 9 gói thầu in sách bổ trợ nhập kho nhà xưởng sách giáo dục Hoà Cầm, Hòa Thọ, Hòa Vang, Đà Nẵng; 12 gói thầu in sách giáo khoa nhập kho Trà Nóc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ; 40 gói thầu in sách giáo khoa nhập kho Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Thủ Đức, TP.HCM.        Các gói thầu có quy mô dao động từ trên 5 tỷ đồng đến trên 8 tỷ đồng; được đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 180 ngày. HSMT được phát hành từ ngày 15/11/2018, dự kiến cùng mở thầu ngày 27/11/2018.