(BĐT) - Ngày 6/11/2018, tại TP.HCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố HCM đã tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mở rộng cơ sở 1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12.
 
Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu

Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu

Gói thầu nêu trên có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 15/10/2018 đến 6/11/2018, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu này là 450 ngày. Bảo đảm dự thầu của Gói thầu giá trị 2,5 tỷ đồng.

Theo biên bản đóng thầu, trong thời gian phát hành HSMT, có 5 nhà thầu tham gia mua HSMT. Đó là các nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Gia Anh, Công ty CP Phú An Thịnh, Công ty CP Đầu tư Sản xuất Thương mại Xây dựng Ánh Dương, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.

Được biết, Nhà thầu Phú An Thịnh đã có văn bản gửi Bên mời thầu về việc xin thay đổi tư cách dự thầu. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Ba nhà thầu này bao gồm: Liên danh Công ty CP Phú An Thịnh - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Hưng Việt; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.

Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mở rộng cơ sở 1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 cho thấy, cả 3 nhà thầu đều không có thư giảm giá kèm theo. Về thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu, Nhà thầu Dịch vụ công ích Quận 8 dự kiến thực hiện trong 450 ngày; Đầu tư Xây dựng Thanh Niên dự kiến thực hiện trong 430 ngày và Liên danh Phú An Thịnh - Hưng Việt là 440 ngày.

Về thời gian có hiệu lực của HSDT, Dịch vụ công ích Quận 8 là 100 ngày kể từ ngày 6/11/2018; Đầu tư Xây dựng Thanh Niên là 90 ngày kể từ ngày 6/11/2018 và Liên danh An Phú Thịnh - Hưng Việt là 90 ngày kể từ ngày 6/11/2018.

Cả 3 nhà thầu dự thầu đều nộp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng với giá trị 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu có sự khác nhau. Theo đó, bảo lãnh dự thầu của Dịch vụ công ích Quận 8 có hiệu lực trong 130 ngày kể từ ngày 6/11/2018; Đầu tư Xây dựng Thanh Niên và Liên danh Phú An Thịnh - Hưng Việt là 120 ngày kể từ 10 giờ ngày 6/11/2018.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính. Đồng thời, Bên mời thầu cho biết, việc đánh giá HSDT của gói thầu nói trên sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu. Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT theo các yêu cầu của HSMT, đáp ứng các tiêu chí đặt ra để tìm được nhà thầu phù hợp nhất.