Mở gói thầu xây lắp gần 190 tỷ đồng tại Mai Châu, Hòa Bình

(BĐT) - Gói thầu Thi công xây lắp công trình đường xuyên tâm, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu có giá gói thầu gần 190 tỷ đồng, vừa mở thầu sáng 28/9/2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Mai Châu là chủ đầu tư, bên mời thầu. Giá gói thầu 187,866 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 900 ngày.

Gói thầu được mời thầu từ ngày 7/9/2023. Đến ngày 20/9, một nhà thầu đã có công văn đề nghị làm rõ một số nội dung tại hồ sơ mời thầu (HSMT). Trong đó, nhà thầu phản ánh, Bên mời thầu đính kèm thiếu tài liệu liên quan đến hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, cụ thể: thiếu hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật của công trình; thiếu hồ sơ thuyết minh thiết kế của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình; hồ sơ thiết kế thi công đăng tải không đọc được nội dung do chất lượng hình ảnh quá mờ. Những thiếu sót này dẫn đến nhà thầu không đủ thông tin để lập hồ sơ dự thầu.

Sau đó, đến ngày 22/9, Bên mời thầu có công văn làm rõ. Theo đó, Bên mời thầu đã bổ sung chỉ dẫn kỹ thuật của công trình; hồ sơ thuyết minh thiết kế của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình. Đối với phản ánh hồ sơ thiết kế thi công đăng tải không đọc được nội dung, Bên mời thầu cho biết do số lượng bản vẽ nhiều, dung lượng lớn, hệ thống không cho phép đính kèm, nên Bên mời thầu đã giảm dung lượng để có thể đính kèm lên hệ thống. Bên mời thầu đã đính kèm lại file về nội dung này kèm theo công văn trả lời.

Chuyên đề