(BĐT) - Sáng ngày 4/9/2020 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Thăng Long (bên mời thầu) đã đóng thầu, mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của 5 gói thầu xây lắp với tổng giá gói thầu hơn 8.410 tỷ đồng thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (gọi tắt là DATP đoạn Mai Sơn - QL45). Mỗi gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).
Trong số 139 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, có 15 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 5 gói thầu xây lắp với tổng giá gói thầu hơn 8.410 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Trong số 139 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, có 15 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 5 gói thầu xây lắp với tổng giá gói thầu hơn 8.410 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

5 gói thầu xây lắp (từ Gói thầu số 10–XL đến số 14-XL) sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc DATP đoạn Mai Sơn - QL45 của Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 5 gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), kể cả gia hạn đóng thầu (từ ngày 6/8 - 4/9/2020) đã có 139 nhà thầu mua HSMT. Trong đó, Gói thầu số 10-XL có 21 nhà thầu mua HSMT; Gói thầu số 11-XL có 34 nhà thầu mua HSMT; Gói thầu số 12-XL có 26 nhà thầu mua HSMT; Gói thầu số 13-XL có 30 nhà thầu mua HSMT; Gói thầu số 14-XL có 28 nhà thầu mua HSMT.

Các nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 10-XL là Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông; Liên danh Công ty CP Xây dựng cầu 75 - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam; Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 11-XL là Công ty CP Công trình Thành Phát; Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà; Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH Định An. Trong đó, Công ty CP Công trình Thành Phát không nộp bảo đảm dự thầu.

3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 12-XL là Công ty CP Tập đoàn quốc tế Đông Á; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long; Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty CP CMVIETNAM.

3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 13-XL là Liên danh Công ty CP Đạt Phương - Công ty TNHH Hoàn Hảo - Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18; Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đâu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh; Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 14-XL là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng STD Việt Nam - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (nhà thầu không nộp bảo đảm dự thầu); Liên danh Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam - Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty CP Tập đoàn Cienco4; Liên danh Vinaconex - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C - Công ty CP Xây dựng Tân Nam.

Cả 15 nhà thầu nộp HSDT đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

5 gói thầu xây lắp của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 tổng giá gói thầu hơn 8.410 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 10-XL Thi công xây dựng đoạn Km274+111,86 - Km289+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - BVTC) có giá gói thầu 1.776 tỷ đồng. Gói thầu số 11-XL Thi công xây dựng đoạn Km289+500 - Km301+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 949 tỷ đồng. Gói thầu số 12-XL Thi công xây dựng đoạn Km301+000 - Km307+600 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.477 tỷ đồng. Gói thầu số 13-XL Thi công xây dựng đoạn Km307+600 - Km318+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.386 tỷ đồng. Gói thầu số 14-XL Thi công xây dựng đoạn Km318+000 - Km337+478,11 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 2.822 tỷ đồng. 5 gói thầu này đã được gia hạn đóng thầu từ ngày 27/8 - 4/9/2020.