(BĐT) - Ngày 3/5/2018, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 3 gói thầu xây lắp số 07, 08 và 09 có quy mô lớn của Dự án Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H leo, tỉnh Đắk Lắk. 
Mở 3 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA đường Hồ Chí Minh: Cuộc so găng của nhiều “ông lớn”

Các gói thầu này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu với tổng số 79 bộ hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành và có 22 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó quy tụ nhiều nhà thầu lớn ở Việt Nam. 

22 nhà thầu nộp HSDT

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, 3 gói thầu xây lắp số 07, 08 và số 09 thuộc Dự án Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H leo, tỉnh Đắk Lắk sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Gói thầu số 07 có bảo đảm dự thầu 2.400 triệu đồng; Gói thầu số 08 có bảo đảm dự thầu 1.900 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu này đều là 15 tháng. Còn Gói thầu số 09 có bảo đảm dự thầu 1.200 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng. Nội dung chính của Gói thầu số 07 là xây lắp đoạn Km0 - Km12 và cầu Ea Răl 1, Ea Răl 2 (không bao gồm thảm bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông); nội dung chính của Gói thầu số 8 là xây lắp đoạn Km12 - Km23+341,34 và cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông). Nội dung chính của Gói thầu số 09 là thảm bê tông nhựa và xây dựng hệ thống an toàn giao thông các gói thầu số 7, 8 từ Km0 - Km23+341,34.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, để tăng cường sự giám sát chéo về chất lượng giữa các nhà thầu trong quá trình thi công, Ban đã tách phần công việc thảm bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông của Dự án thành 1 gói thầu riêng (Gói thầu số 09). Cả Dự án chỉ có 3 gói thầu xây lắp nêu trên.

Theo quan sát của phóng viên Báo Đấu thầu tại Lễ mở thầu vào sáng ngày 3/5/2018, trong quá trình phát hành HSMT cũng như nộp HSDT, cả 3 gói thầu đã thu hút được một lượng đông đảo nhà thầu tham gia ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước, đa số các nhà thầu đều có tên tuổi trong ngành xây dựng.

Cụ thể, trong thời gian phát hành HSMT Gói thầu số 07 - từ 8 giờ ngày 12/4/2018 đến 8 giờ 30 ngày 3/5/2018 (trong giờ hành chính), Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã bán được 31 bộ HSMT cho các nhà thầu. Trước thời điểm đóng thầu, đã có 3 nhà thầu gửi văn bản tới Bên mời thầu để thay đổi tư cách tham gia dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh. Tính đến thời điểm đóng thầu (8h30 ngày 5/3/2018), đã có 10 nhà thầu nộp HSDT, trong đó có 3 nhà thầu liên danh và 7 nhà thầu độc lập.

Đối với Gói thầu số 08, trong quá trình phát hành HSMT đã có 27 nhà thầu đến mua HSMT và tính đến thời điểm đóng thầu (10 giờ 30 ngày 3/5/2018) có 7 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Còn Gói thầu 09 thì có 21 nhà thầu mua HSMT và có 5 nhà thầu nộp HSDT. 

Cuộc đấu trí của nhiều “ông lớn”

Quá trình tìm hiểu thông tin từ Lễ mở thầu 3 gói thầu nêu trên cho thấy, có một số nhà thầu mua HSMT cả 3 gói thầu nhưng chỉ nộp HSDT 1 gói thầu; có những nhà thầu mua HSMT nhưng không nộp HSDT.

Một cán bộ của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, Ban phát hành HSMT rộng rãi nên các nhà thầu quan tâm có thể dễ dàng mua HSMT. Tuy nhiên, sau khi mua HSMT, xem xét các tiêu chí và yêu cầu của HSMT nên có thể họ quyết định không tham gia nữa. Cũng có nhà thầu sau khi mua HSMT thì đã gửi văn bản đến Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để thay đổi tư cách dự thầu theo hướng liên danh với 1 nhà thầu khác để nộp HSDT. Điều này cho thấy các nhà thầu đã cân nhắc kỹ lưỡng để tham gia đấu thầu từng gói thầu cụ thể.

Điểm đáng chú ý là trong số các nhà thầu đã nộp HSDT thì Công ty CP 471 là nhà thầu duy nhất nộp HSDT ở cả 3 gói thầu. Có 3 nhà thầu tham gia nộp HSDT 2 gói thầu là Công ty CP 484, Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường, Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn.

Kết thúc các Lễ mở thầu, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đều tiến hành niêm phong, cho phép các nhà thầu ký chéo các hồ sơ đề xuất tài chính. Ông Lê Thanh Bình bày tỏ, với sự tham gia của khá đông các nhà thầu, hy vọng sẽ có nhiều nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất tài chính, góp phần đem lại sự cạnh tranh về giá và hiệu quả kinh tế cho mỗi gói thầu.