Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với ông Vương Đình Huệ.
Ông Vương Đình Huệ trong lần cuối cùng điều hành phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ trong lần cuối cùng điều hành phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, chiều ngày 2/5/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung: Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Đại biểu Quốc hội khóa 15 họp bất thường lần thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, chiều 2/5
Đại biểu Quốc hội khóa 15 họp bất thường lần thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, chiều 2/5

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ; Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

Ông Vương Đình Huệ là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế; quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị hai Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng bốn Khóa X-XIII; đại biểu Quốc hội ba Khóa XIII-XV.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 3/2021, ông từng giữ các chức vụ: Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quốc hội Khóa XV đã có 7 kỳ họp bất thường, trong đó 5 kỳ được tổ chức để xem xét, quyết định nhân sự cấp cao.

Chuyên đề