(BĐT) - Trung tâm thương mại, siêu thị, quán ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí, đại lý bán lẻ hàng tiêu dùng (không bao gồm hộ khoán) sẽ là những trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.
Từ 1/7/2022, các máy tính tiền tại siêu thị, nhà hàng ăn uống có thể phải kết nối với cơ quan thuế. Ảnh: Internet

Từ 1/7/2022, các máy tính tiền tại siêu thị, nhà hàng ăn uống có thể phải kết nối với cơ quan thuế. Ảnh: Internet

Đó là một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện.

Theo đó, các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế gồm tổ chức, cá nhân (không bao gồm hộ khoán) có hoạt động trong lĩnh vực: trung tâm thương mại, siêu thị, quán ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí; đại lý bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng khác.

Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải là thiết bị điện tử đồng bộ, hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng một phần mềm bán hàng có chức năng chung như tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, in hóa đơn, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử.

Bộ Tài chính quy định, hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế được cấp mã của cơ quan thuế theo tiêu chuẩn hệ thống cấp mã của Tổng cục Thuế.

Dự thảo quy định rõ về việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Riêng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trong trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022. Cơ quan thuế khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại thông tư này và của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022.