Khối lượng OMO lưu hành đã giảm khoảng 131.000 tỷ đồng từ đỉnh. Thanh khoản tại các NHTM đang dồi dào giúp lãi suất tiếp tục xu hướng giảm.

Theo báo cáo mới đây của Bộ phận phân tích khối khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán SSI (SSI Retail Research), NHNN tiếp tục hút ròng 9.710 tỷ đồng thông qua OMO, kênh tín phiếu duy trì số dư bằng 0 khi không phát sinh giao dịch nào tuần qua.

Với việc hút ròng liên tiếp 3 tuần gần đây, khối lượng OMO lưu hành đã thu hẹp nhanh chóng từ mức hơn 150.000 tỷ đồng về gần 19.000 tỷ đồng. Lãi suất qua đêm trên liên ngân hàng ngày 01/3 ở mức 4,15%/năm. Mặt bằng lãi suất qua đêm tuần qua duy trì ở mức 4-4,2%/năm, thấp hơn so với mức phổ biến khoảng 4,1-4,5%/năm của tuần trước đó.

Bộ phận phân tích của SSI nhận định thanh khoản tại các NHTM hiện đang dồi dào và NHNN cũng đang điều tiết cung tiền chặt chẽ để duy trì lãi suất trên liên ngân hàng ổn định ở mức hiện tại.

Báo cáo của CTCK này cũng cho biết lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn trên thị trường 1 được điều chỉnh giảm ở nhiều ngân hàng, hiện duy trì ở mức 4,3-5,5%/năm với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng. Ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có sự điều chỉnh trái chiều ở các ngân hàng, có ngân hàng giảm nhưng cũng có ngân hàng tăng, phụ thuộc vào nhu cầu cân đối vốn để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của từng ngân hàng. Khoảng chênh lệch lãi suất vì thế cũng dãn rộng hơn, kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng là 5,5-7,5%/năm và 12,13 tháng là 6,4%- 8%/năm.

Bên cạnh yêu cầu đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn của NHNN có hiệu lực từ 1/1/2019 thì các tháng 3 thường là tháng tăng tốc giải ngân tín dụng để thực hiện mục tiêu quý 1 nên nhu cầu huy động vốn vẫn cao, do đó, SSI Retail Research cho rằng mặt bằng lãi suất khả năng vẫn được duy trì ổn định ở mức hiện tại.

Đối với tỷ giá, CTCK này cũng dự báo mặt bằng sẽ duy trì ổn định ở vùng 23.200 đồng/USD. Tỷ giá mua vào của NHNN hiện ở mức rất hấp dẫn nên NHNN liên tục mua vào được lượng lớn ngoại tệ. Đồng thời, áp lực với tỷ giá đã không còn.

Theo NDH