Maroc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ với một số sản phẩm thép nhập khẩu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương vừa nhận được thông tin về việc Maroc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với thép cán nóng nhập khẩu (hot-rolled sheets) được phân loại theo mã HS 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52,72.26.20.00.59, 72.26.91 và 72.26.99.80.00.

Do vậy, tại kết luận rà soát, Maroc quyết định tiếp tục áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19/6/2023 đến ngày 18/6/2026. Mức thuế là 23%, giảm 1% mỗi năm tiếp theo.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ do là nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể. Trước đó, Maroc quyết định áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19/6/2020 đến ngày 18/6/2023.

Chuyên đề