(BĐT) - Ban Quản lý dự án Điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Bên mời thầu) vừa công bố việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng với tổng mức đầu tư quy đổi 6.398 tỷ đồng.
Nhà máy Thủy điện Ialy

Nhà máy Thủy điện Ialy

Theo đó, tháng 7/2021, Ban Quản lý dự án Điện 2 sẽ đấu thầu rộng rãi, qua mạng Gói thầu số 41 (TB-02) Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật (giá gói thầu 238,54 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng); Gói thầu số 42 (TB-04) Thiết kế chế tạo, cung cấp, lắp đặt cầu trục gian máy và dịch vụ kỹ thuật (giá gói thầu 108,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng).

Tháng 8/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 39 (XL-07) Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và mở rộng trạm phân phối (giá gói thầu 125,656 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 22 tháng).