(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan về Dự thảo Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.
Dự kiến, khoảng 100 hợp tác xã sẽ tham gia Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: Huấn Anh

Dự kiến, khoảng 100 hợp tác xã sẽ tham gia Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: Huấn Anh

Mục tiêu của Đề án là phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã; tập trung các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho mô hình hợp tác xã thí điểm để củng cố, hoàn thiện trở thành “con sếu đầu đàn” trong từng lĩnh vực của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đề án được xây dựng trên cơ sở phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm huy động đồng bộ các chính sách hỗ trợ, nguồn lực hiện có của Nhà nước và xã hội để phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã một cách hiệu quả, tiết kiệm...

Theo dự kiến, cả nước có khoảng 100 hợp tác xã sẽ tham gia Đề án, trong đó mỗi tỉnh/thành phố sẽ có khoảng 1 đến 2 hợp tác xã. Trong quá trình lựa chọn, sẽ ưu tiên hợp tác xã có nhiều thành viên tham gia, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với chương trình nông thôn mới; ưu tiên hợp tác xã có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực của địa phương, tham gia chuỗi giá trị, sản xuất, tiêu thụ hàng hóa quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao, có khả năng mở rộng sản xuất, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao; có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.