(BĐT) - Ngày 24/3/2016 tại TP.HCM, Đảng ủy Bộ KH&ĐT và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp tổ chức Hội nghị về lồng ghép biến dân số vào lập kế hoạch phát triển. 

Mục đích của Hội nghị này là nâng cao kiến thức cho các cấp ủy Đảng, cán bộ Bộ KH&ĐT và các cán bộ làm công tác lập kế hoạch của các địa phương khu vực phía Nam về các vấn đề dân số nổi bật ở Việt Nam, vai trò và tầm quan trọng của lồng ghép biến dân số vào lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, địa phương và các ngành ở Việt Nam.

Ngoài ra, hội nghị này còn nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của lãnh đạo và các cán bộ trong Bộ KH&ĐT về sự cần thiết phải lòng ghép biến dân số vào công tác xây dựng chính sách và kế hoạch ở cấp vĩ mô và ở từng địa phương cũng như nhu cầu tăng cường năng lực cho cán bộ kế hoạch các cấp về lĩnh vực này.

Đại diện Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội thuộc Bộ KH&ĐT cho rằng, Việt Nam cần củng cố việc thu thập báo cáo các chỉ số dân số và phát triển ở tất cả các cấp để có một hệ thống thông tin đủ mạnh, phục vụ kịp thời công tác xây dựng kế hoạch nói chung và theo dõi đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số trong kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, hoạt động cụ thể.