(BĐT) - Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016. Theo đó năm 2016, doanh thu của Công ty tăng từ 56 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2015). 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tuy nhiên, do giá vốn tăng tới 22%, từ 35 tỷ đồng năm 2015 lên gần 43 tỷ đồng năm 2016 đã làm lãi gộp của Công ty chỉ đạt gần 21 tỷ đồng (không đổi so với năm 2015).

Đáng chú ý, năm 2016, lợi nhuận kế toán trước thuế của Khai thác thủy lợi Quảng Nam giảm tới 86% so với năm 2015, từ gần 1,5 tỷ đồng năm 2015 xuống còn gần 0,2 tỷ đồng năm 2016, do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 7%. Do vậy, lãi ròng năm 2016 của Công ty chỉ đạt 0,146 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam có vốn điều lệ gần 1.500 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, và xây dụng công trình dân dụng, công nghiệp.