Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn để xảy ra một số thiếu sót, bất cập về đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam (giai đoạn 1) do Ban Quản lý các dự án đầu tư thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 67,796 tỷ đồng là công trình dân dụng, không phức tạp nhưng phân chia thành gói thầu PC (cung cấp thiết bị và xây lắp) không hợp lý, hồ sơ mời thầu (HSMT) nhiều gói thầu đưa ra điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu…
Dự án Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 67,796 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi
Dự án Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 67,796 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Một số thiếu sót, bất cập về đấu thầu tại dự án nêu trên vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chỉ ra tại Kết luận kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo Kết luận kiểm tra, Dự án là công trình dân dụng, không có tính chất kỹ thuật phức tạp, không yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao cũng như tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ khi thực hiện Dự án. Do đó, Dự án nên gồm gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư (thang máy, hệ thống điện, cấp nước, điều hòa không khí) và gói thầu thi công xây lắp toàn bộ công trình. Trên thực tế, Dự án áp dụng loại gói thầu PC để lựa chọn nhà thầu và Chủ đầu tư không giải trình lý do đề nghị áp dụng loại gói thầu này. Điều này không phù hợp với Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý các gói thầu EPC và Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT.

Mặt khác, tại Gói thầu số 11 Nhà hiệu bộ, lớp học cán bộ, nhà lớp học 4 tầng, xưởng thực hành cơ khí mộc, nhà bảo vệ của Dự án (giá gói thầu 38,126 tỷ đồng), Kết luận kiểm tra khẳng định, HSMT đưa ra một số điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu nhất định, không phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, HSMT chỉ yêu cầu về doanh thu từ hoạt động xây dựng mà thiếu yêu cầu doanh thu đối với phần công việc cung cấp hàng hóa; yêu cầu các nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật hiện trường…) có hợp đồng lao động dài hạn với nhà thầu, vi phạm Chỉ thị số 47/CT-TTg. Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công phải có kinh nghiệm về mặt quy mô hợp đồng đối với công trình tương tự (từ 20 tỷ đồng trở lên); yêu cầu có 28 công nhân kỹ thuật (không phải là nhân sự chủ chốt) là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT…

Ngoài ra, gói thầu trên áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định song HSMT lại áp dụng mẫu hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp ACC với giá trúng thầu 23,239 tỷ đồng).

Tại Gói thầu số 10 San lấp mặt bằng, cổng, tường rào của Dự án (giá gói thầu 8,051 tỷ đồng), Kết luận kiểm tra cho biết, HSMT đưa ra một số điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu nhất định, không đúng quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Chỉ thị số 47/CT-TTg (nhà thầu trúng gói thầu này là Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An với giá trúng thầu 8,028 tỷ đồng).

Cụ thể, HSMT yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu là 50 tỷ đồng, nguồn lực tài chính cho Gói thầu từ 10 tỷ đồng trở lên, đều cao gấp 4 lần so với quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. HSMT quy định nhà thầu có 2 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng, thiếu trường hợp số hợp đồng khác 2…

Bên cạnh đó, HSMT Gói thầu số 10 đưa thêm tiêu chí đánh giá về biện pháp đảm bảo chất lượng (có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001) tại tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, không phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT… Trong khi đó, HSMT lại không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công nên không có cơ sở đánh giá phần nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công của hồ sơ dự thầu. Việc HSMT Gói thầu số 10 không lập theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT (không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công) có thể bị hủy thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Đấu thầu.

Từ kết quả kiểm tra, Bộ KH&ĐT đề nghị Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chấp hành tốt các quy định về quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nhằm hạn chế những tồn tại, sai sót trong đầu tư công, công tác đấu thầu. Đồng thời đề nghị Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót nêu trong Kết luận kiểm tra; tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; đề ra các giải pháp để không lặp lại sai sót, tồn tại ở các dự án khác.

Chuyên đề