Liên danh Đức Trí Việt – Ánh Minh: Bị hủy kết quả trúng thầu, tịch thu bảo lãnh dự thầu vì từ chối ký kết hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Do từ chối ký kết hợp đồng nên Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Trí Việt – Công ty TNHH Ánh Minh đã bị chủ đầu tư hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 "Duy tu bảo dưỡng cây hoa và cỏ; Vệ sinh khu vực Quảng trường Lâm Viên năm 2024" mà Liên danh nêu trên được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó. Đồng thời, Liên danh này sẽ không được hoàn trả bảo lãnh dự thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 10/5, Trung tâm Quản lý nhà thành phố Đà Lạt - chủ đầu tư (tỉnh Lâm Đồng) có Quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 5 "Duy tu bảo dưỡng cây hoa và cỏ; Vệ sinh khu vực Quảng trường Lâm Viên năm 2024". Gói thầu nêu trên do Công ty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng làm BMT. Gói thầu được phát hành HSMT từ ngày 1/4 - 10/4/2024. Giá gói thầu là 3,325 tỷ đồng.

Gói thầu có sự tham dự của 4 nhà thầu. Theo báo cáo đánh giá HSDT, Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Trí Việt – Công ty TNHH Ánh Minh (Liên danh Đức Trí Việt – Ánh Minh) trúng thầu với giá trúng thầu 2,352 tỷ đồng, tỷ lệ giảm so với giá gói thầu là 29,2%. Các nhà thầu còn lại được xếp hạng lần lượt là: Công ty CP Dịch vụ Nam Thiên; Công ty TNHH Tâm Sinh Phú; Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Sau khi có thông báo thư chấp thuận và trao hợp đồng Gói thầu số 5, Liên danh Đức Trí Việt – Ánh Minh đã có văn bản ngày 8/5/2024 về việc xin không tham gia ký kết hợp đồng Gói thầu số 5. Lý do được nhà thầu đưa ra là không huy động đủ nhân lực và công tác vận chuyển rác thải như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu nên không thể thực hiện việc triển khai gói thầu.

Sau đó, Chủ đầu tư đã hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5, đồng thời xử lý Liên danh nhà thầu với hình thức “không hoàn trả bảo lãnh dự thầu”.

Chuyên đề