Liên danh 6 thành viên trúng gói thầu vận chuyển đất đá hơn 519 tỷ đồng tại Than Cọc Sáu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Than Cọc Sáu (Vinacomin) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh - Công ty TNHH HHC Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh - Công ty CP Hoàng Trường - Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ vận tải Trung Nghĩa. Giá trúng thầu là 519,495 tỷ đồng, giảm 1,589 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%; thời gian thực hiện hợp đồng 190 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 16/3/2023, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Công ty CP Than Cọc Sáu cho biết, Chủ đầu tư và Liên danh trúng thầu đang thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Việc thực hiện Gói thầu phụ thuộc nhiều vào địa chất của mỏ, có những yêu cầu đặc thù về máy móc và kinh nghiệm của nhà thầu. Hơn nữa, các gói thầu của Công ty CP Than Cọc Sáu thường triển khai ở độ sâu 300m so với mặt nước biển nên khá khó khăn. Do đó, ít nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu. Nhiều năm nay, các gói thầu tương tự đều do Liên danh nhà thầu trên thực hiện. Quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn nhưng về cơ bản đều hoàn thành tốt.

Theo tìm hiểu, trong Liên danh trúng thầu, chỉ có Công ty TNHH HHC Việt Nam có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các thành viên còn lại đều có địa chỉ tại tỉnh Quảng Ninh.

Chuyên đề