(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Tư vấn lập quy hoạch tỉnh thuộc Dự án Lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp - Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế - Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam - Công ty TNHH Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế phía Nam đã trúng thầu với giá 58.271.399.000 đồng (giá gói thầu được phê duyệt là 58.573.693.000 đồng).