(BĐT) - Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 19%. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/6 và ngày thanh toán dự kiến là 28/7.

Như vậy, với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng hơn 95 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 114,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,66 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty hoàn thành được 43,9% kế hoạch lợi nhuận năm.