Lấy ý kiến hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sân gôn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.
Dự thảo Thông tư đưa ra 3 điều kiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Ảnh: Nhã Chi
Dự thảo Thông tư đưa ra 3 điều kiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, Thông tư sẽ hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng mới dự án sân gôn gồm đường gôn và công trình phụ trợ theo hình thức đấu thầu quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Dự thảo nêu rõ điều kiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn bao gồm: thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn phải tổ chức đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT.

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn rõ trình tự, thủ tục, quy trình thẩm định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn; chuẩn bị, nộp và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; các điều kiện và tiêu chí xét duyệt trúng thầu và trách nhiệm của các bên liên quan.

Chuyên đề