Lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thay thế Nghị định số 33/2019/NĐ-CP.
Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện chưa phản ánh hết tính chất đặc thù của từng loại tài sản. Ảnh: Lê Tiên
Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện chưa phản ánh hết tính chất đặc thù của từng loại tài sản. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Tài chính cho biết, qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được giải quyết. Đơn cử như việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa phản ánh hết tính chất đặc thù của từng loại tài sản.

Để phù hợp với tính chất đặc thù của từng loại tài sản và thực tế hiện nay, Dự thảo Nghị định đã bổ sung phương thức "Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ"; đồng thời quy định cụ thể về phạm vi của các phương thức khai thác bao gồm cả trường hợp khai thác toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản. Trường hợp khai thác một phần của từng tài sản phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với phần tài sản còn lại. Bên cạnh đó, Dự thảo bỏ quy định không cho thuê đối với một số tài sản là đường, cầu, hầm...

Dự thảo quy định việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là việc Nhà nước chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản được xác định cụ thể trong từng hợp đồng chuyển nhượng, nhưng tối đa không quá thời gian sử dụng còn lại của tài sản theo quy định của pháp luật…

Chuyên đề