Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, quý III/2022, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên.

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 753,282 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Phú Yên và ngân sách Trung ương, dự kiến khởi công trong quý I/2023 và hoàn thành vào năm 2025.

Trong đó, Gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán có giá hơn 9,408 tỷ đồng (bao gồm khảo sát phục vụ cho việc thiết kế đường dây trạm biến áp, hệ thống mạng điện thoại, máy tính, khám xếp hàng tự động).

Cũng trong quý III/2022, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7TV Khảo sát địa chất để lập thiết kế bản vẽ thi công. Tiếp đó, quý I/2023 sẽ lựa chọn nhà thầu 2 gói tư vấn, gồm: Gói thầu số 08TV Thẩm định giá thiết bị xây dựng và thiết bị y tế, Gói thầu số 10TV Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Chuyên đề