(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương về việc UBND huyện Ninh Giang tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự kiến địa điểm lập quy hoạch là phần đất chợ Vé hiện trạng, với diện tích khoảng 13.377 m2.

Kinh phí lập quy hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của huyện Ninh Giang hoặc do UBND huyện Ninh Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ. Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Tỉnh, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên quan. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thực hiện theo quy định của pháp luật.