(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu 4 Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương. Giá dự toán của Gói thầu là hơn 150 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu bao gồm các hạng mục thi công xây dựng công trình (không bao gồm thi công đường dây 35KV) và cung cấp, lắp đặt thiết bị: điện nhẹ + phòng cháy, chữa cháy + máy bơm nước sinh hoạt. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 16/4 - 7/5/2021.

Theo HSMT, nhà thầu phải chứng minh doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 130 tỷ đồng. Nhà thầu phải có 1 hợp đồng thi công xây dựng công trình dân dụng cấp III trở lên có hạng mục phòng cháy, chữa cháy và hạng mục chống mối, giá trị hợp đồng 110 tỷ đồng với tư cách là nhà thầu chính.