(BĐT) - Sở Y tế Lạng Sơn (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, với tổng dự toán 227.521.646.717 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, dự kiến cùng mở thầu ngày 9/4/2020. Cụ thể, Gói thầu Thuốc Generic có giá gói thầu 194.297.319.577 đồng; Gói thầu Thuốc biệt dược gốc, tương đương điều trị có giá gói thầu 731.260.220 đồng; Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có giá gói thầu 20.018.443.470 đồng. Riêng Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 12.474.623.450 đồng), Bên mời thầu sẽ triển khai mời thầu trong tháng 3/2020.

4 gói thầu, được đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ; loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả, nguồn thu viện phí, kinh phí các dự án, chương trình mục tiêu y tế và nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị.