(BĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu trong Kế hoạch Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường năm học 2021 - 2022 với tổng giá dự toán 97,712 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lạng Sơn, ngân sách huyện, nguồn doanh nghiệp hỗ trợ, phụ huynh đóng góp năm 2021 và năm 2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 6/2021, Gói thầu Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (giá gói thầu 97,515 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh). 2 gói thầu tư vấn còn lại sẽ được chỉ định nhà thầu thực hiện trong tháng 6/2021 gồm: Gói thầu số 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu số 2 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.