Lãi vay Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16 - 4%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ.
Đối tượng được hỗ trợ lãi vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị. Ảnh: Nhã Chi
Đối tượng được hỗ trợ lãi vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị. Ảnh: Nhã Chi

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị. Mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Mục đích vay vốn là đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn vay vốn tối đa không quá 7 năm. Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 2 năm. DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn. DNNVV được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính cho DNNVV theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ.

Chuyên đề