Kỷ luật Lãnh đạo NXB Giáo dục do vi phạm trong sản xuất, kinh doanh sách giáo khoa mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mới đây đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam (gọi tắt là NXB Giáo dục). Ông Nguyễn Đức Thái được xác định đã vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc chỉ đạo NXB Giáo dục tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới.
Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam - ảnh internet

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam - ảnh internet

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Thái còn bị Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận về việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết...

Trước đó, Báo Đấu thầu đã thông tin về việc NXB Giáo dục tổ chức đấu thầu 2 gói thầu in sách giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông với tổng giá gói thầu hơn 146 tỷ đồng. Trước khi tổ chức đấu thầu, NXB Giáo dục đã chọn các đơn vị cung cấp 6 gói thầu mua sắm vật tư giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2022 - 2023 với tổng giá gói thầu hơn 841 tỷ đồng theo quy chế riêng.

6 gói thầu mua sắm vật tư giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2022 - 2023 gồm: Gói mua sắm số 1 Cung cấp giấy in báo IB 48g/m2; Gói mua sắm số 2 Cung cấp giấy in GI 60g/m2; Gói mua sắm số 3 Cung cấp giấy viết GV 65g/m2; Gói mua sắm số 4 Cung cấp giấy in GI 65g/m2; Gói mua sắm số 5 Cung cấp giấy in GI 70g/m2; Gói mua sắm số 6 Cung cấp giấy Couché 120g/m2, 180g/m2, 200g/m2.

Cán bộ đấu thầu của NXB Giáo dục khẳng định với phóng viên Báo Đấu thầu, 6 gói thầu này thực hiện theo quy chế riêng của NXB Giáo dục theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu. Đơn vị không tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu nên tất cả thông tin về quá trình lựa chọn các đơn vị cung cấp cho 6 gói thầu trên đều không công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc lựa chọn các đơn vị cung cấp dựa trên danh sách ngắn mà NXB Giáo dục phê duyệt, làm theo quy chế riêng của đơn vị.

Theo tìm hiểu, để lựa chọn đơn vị cung cấp 6 gói thầu nói trên, NXB Giáo dục đã có văn bản gửi các đơn vị thường xuyên có nhu cầu sử dụng vật tư in sách giáo dục phối hợp cung cấp thông tin về các nhà thầu cung cấp vật tư (giấy in ruột, giấy bìa). Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của 9 đơn vị, ông Nguyễn Đức Thái với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục đã phê duyệt 4 đơn vị trong danh sách ngắn nhà cung cấp giấy in.

Trong quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp 6 gói thầu theo quy chế riêng nói trên, Báo Đấu thầu nhận được phản ánh về việc thiếu khách quan, công bằng, minh bạch và cạnh tranh khi NXB Giáo dục phê duyệt danh sách ngắn chỉ có 4 đơn vị có thể tham gia cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2022 - 2023, dẫn đến các đơn vị này thay nhau được lựa chọn trúng 6 gói thầu. Đó cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều kiến nghị của các nhà cung cấp khác gửi cơ quan chức năng về việc mua sắm giấy in sách giáo khoa mới từ tháng 7/2021 đến nay.

Chuyên đề