Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang đã triển khai Quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với một số lãnh đạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
Nhiều lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bị kỷ luật Đảng

Nhiều lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bị kỷ luật Đảng

Ngày 16/6, bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - cho biết, liên quan đến những sai phạm tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất và có hình thức kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ tại cơ quan này.

Cụ thể, Đại tá Hồ Tú Điền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo”.

Đại tá Đặng Văn Thống, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng uỷ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị kỷ luật với hình thức “Cách chức Bí thư Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020”.

Ngoài ra, Tỉnh uỷ Kiên Giang cũng thi hành quyết định kỷ luật “Khiển trách” đối với Đại tá Võ Hoàng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, ông Hồ Tú Điền chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm tổ chức sinh hoạt Đảng, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Như trong việc đề xuất xét chuyển quân nhân chuyên nghiệp không đủ điều kiện, không xử lý nhân viên chiếm đoạt tiền mà lại quyết định điều động đi nơi khác; Chưa thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đơn vị để xảy ra sai phạm với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng…

Còn đối với Đại tá Đặng Văn Thống, với vai trò là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhưng chưa chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; Trong công tác cán bộ có nhiều vi phạm như bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, bổ nhiệm 208 trường hợp chưa đủ điều kiện; xét chuyển quân nhân chuyên nghiệp không đủ điều kiện...

Đối với Đại tá Võ Hoàng Quân, với vai trò Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhưng đã vi phạm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ (từ năm 2017 đến 2019 không tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, cán bộ phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng không xử lý).

Theo Dân trí