Trong vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Đông đã buông lỏng lãnh đạo, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là dùng xe ôtô công vào việc riêng.

Ngày 29.5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, cơ quan này vừa công bố Quyết định thi hành kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Lưu Ngọc Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Đông bị kỷ luật với hình thức khiển trách do buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan Thanh tra tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng và sử dụng xe ôtô công vào việc riêng. Vi phạm của ông đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã bỏ phiếu với đa số phiếu đề nghị kỷ luật khiển trách ông Đông. Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh do ông Đông đứng đầu đã có nhiều sai phạm, như không tổ chức họp định kỳ theo quy chế.

Đặc biệt là việc tham mưu bổ nhiệm ông Trần Hoàng Minh - Phó chánh Thanh tra tỉnh, khi không đủ điều kiện tiêu chuẩn, đã gây mất niềm tin, tạo sự nghi ngờ trong nội bộ.

Theo Lao động