Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 9/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 16 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành và gợi ý nội dung thảo luận
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành và gợi ý nội dung thảo luận

Buổi sáng, tại phiên họp nội dung thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều, tại phiên họp nội dung thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

Tại phiên thảo luận có 9 đại biểu phát biểu, trong đó, ý kiến các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết; hồ sơ, trình tự, thủ tục và các nội dung cơ bản trong Dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: bố cục của Nghị quyết; khái niệm “lấy phiếu tín nhiệm”; đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm; nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; các hành vi bị nghiêm cấm...

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp ảnh 2

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

Kết thúc phiên thảo luận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ngày 10/6/2023 (thứ Bảy), buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Chuyên đề