(BĐT) - Theo báo cáo lương thưởng năm 2015 và 2016 của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV (UDIC) được công bố mới đây, thu nhập của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của doanh nghiệp này đều tăng mạnh so với kế hoạch. 
Thời gian qua, kết quả kinh doanh của UDIC được cải thiện nhờ trúng nhiều gói thầu. Ảnh: Tường Lâm

Thời gian qua, kết quả kinh doanh của UDIC được cải thiện nhờ trúng nhiều gói thầu. Ảnh: Tường Lâm

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của UDIC được cải thiện nhờ trúng nhiều gói thầu quy mô lớn.

Thu nhập bình quân tăng mạnh

Theo báo cáo của UDIC, mức tiền lương bình quân năm 2015 của người lao động đạt 10,247 triệu đồng/người/tháng. Sau khi phân phối các khoản thưởng, phúc lợi…, thu nhập bình quân của lao động UDIC đạt 14,743 triệu đồng/người/tháng, tăng 27,5% so với mức thu nhập bình quân kế hoạch là 11,562 triệu đồng/người/tháng.

Nếu thu nhập người lao động chỉ tăng 27,5% thì thu nhập của viên chức quản lý tăng đến 46,2% so với kế hoạch. Cụ thể, năm 2015, mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý tại UDIC đạt 40,287 triệu đồng/người/tháng (vượt 46,2% kế hoạch), trong đó riêng tiền lương đã lên tới 35,815 triệu đồng/người/tháng. Đáng lưu ý, mức tiền lương bình quân của viên chức quản lý UDIC theo kế hoạch chỉ là 27,556 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, mức chi tiền lương bình quân cán bộ quản lý Công ty đã vượt kế hoạch gần 30%.

Đáng chú ý, cán bộ lãnh đạo UDIC lĩnh lương “khủng” ngay cả khi lợi nhuận của doanh nghiệp này sụt giảm. Theo báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 2013 - 2015, lợi nhuận trước thuế năm 2015 của UDIC đạt 274,36 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2014.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 3.248 tỷ đồng, (tăng 25,6% so với năm 2015) và lợi nhuận sau thuế đạt 346 tỷ đồng (tăng 40% so với năm 2015). Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 tăng mạnh, UDIC đã cải thiện mức thu nhập cho CBCNV. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 15,888 triệu đồng/người/tháng, tăng 31% so với kế hoạch 2016 và tăng 7,76% so với năm 2015. Còn đối với nhân sự quản lý, mức thu nhập bình quân đạt 41,139 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,9% so với kế hoạch 2016 và tăng 2,11% so với năm 2015. 

Trúng nhiều gói thầu quy mô lớn

Theo khảo sát của Báo Đấu thầu, từ đầu năm 2017, UDIC đã trúng 7 gói thầu. Cụ thể, ngày 19/6/2017 Liên danh UDIC và Công ty CP Xây lắp và bảo trì cơ điện PIDI trúng Gói thầu số 05: Xây dựng nhà chính, hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ và hệ thống cấp điện ngoài nhà thuộc Dự án Nhà điều dưỡng cán bộ tỉnh Quảng Ninh, với giá trúng thầu 61,905 tỷ đồng. Ngày 4/4/2017, Liên danh UDIC và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Constrexim trúng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình chung cư, khách sạn và hạ tầng ngoài nhà thuộc Dự án Nhà ở chung cư, Dịch vụ thương mại và Khách sạn tại số 110 Cầu Giấy (Hà Nội) với giá trúng thầu 476,688 tỷ đồng, giảm 336 triệu đồng, tương đương 0,07% giá trị gói thầu.

Ngoài ra, ngày 3/4/2017, UDIC cũng được chỉ định thực hiện Gói thầu Xây dựng đoạn tuyến từ Km2+812,50 - Km5+500 thuộc Dự án Đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long với giá trúng thầu 280,588 tỷ đồng.

Hàng trăm tỷ đồng công nợ thiếu minh bạch

Tại báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2016, số dư công nợ phải thu, phải trả của Công ty chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Với tổng công nợ phải thu chưa có đối chiếu là 433 tỷ đồng, tổng công nợ phải trả chưa có đối chiếu là 431 tỷ đồng, do đó kiểm toán viên không thể đánh giá được ảnh hưởng của các khoản mục nêu trên đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Bằng thủ tục kiểm toán đã thực hiện, kiểm toán viên không thể khẳng định được tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản công nợ chưa đối chiếu cũng như việc đánh giá dự phòng nợ phải thu của các khoản công nợ này.