(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Phật Tích tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Công ty CP Kinh Bắc Star là nhà đầu tư trúng Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được xây dựng trên diện tích 1 ha, thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm. Tổng chi phí thực hiện dự án là 95,8 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 91 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách nhà nước là 904 triệu đồng.