Kim ngạch nhập khẩu phân bón tăng hơn 13%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022, nhập khẩu phân bón tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 9/2022. Mức tăng tương ứng 26,2%, 27,9% và 1,4%, đạt 321.967 tấn, tương đương 154,24 triệu USD, giá trung bình 479 USD/tấn.
Kim ngạch nhập khẩu phân bón tăng hơn 13%

Các con số này so với tháng 10/2021 thì giảm 14,3% về lượng, nhưng tăng 4,4% kim ngạch và tăng 21,8% về giá.

Trong tháng 10, nhập khẩu phân bón lớn nhất vẫn đến từ thị trường Trung Quốc với mức tăng 27,8% về lượng, tăng 27% kim ngạch, nhưng giảm nhẹ 0,6% về giá so với tháng 9/2022, đạt 192.800 tấn, tương đương 84,09 triệu USD, giá 436,2 USD/tấn.

So với tháng 10/2021, nhập khẩu phân bón từ thị trường này cũng tăng mạnh 35% về lượng, tăng 52,2% kim ngạch và tăng 12,8% về giá.

Đứng thứ hai là nhập khẩu từ thị trường Nga. Trong tháng 10, nhập khẩu phân bón từ thị trường này tăng 51,5% về lượng và tăng 39,6% kim ngạch so với tháng 9/2022, đạt 38.391 tấn, tương đương trên 32,52 triệu USD. So với tháng 10/2021 tăng 34,7% về lượng, tăng 147,9% kim ngạch.

Tính chung trong 10 tháng năm 2022, lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,77 triệu tấn, trị giá trên 1,3 tỷ USD, giá trung bình đạt 469,5 USD/tấn; giảm 27,2% về khối lượng, nhưng tăng 13,4% về kim ngạch và tăng 55,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, 10 tháng đầu năm, Việt Nam cũng ghi nhận con số xuất khẩu phân bón tăng cao kỷ lục với khoảng 1,5 triệu tấn, kim ngạch đạt gần 973 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu phân bón đã tăng tăng 45,5% về lượng và gấp gần 2,6 lần về kim ngạch.

Chuyên đề