Kiểm toán Ngân sách nhà nước năm 2022: Kiến nghị xử lý khác hơn 28,5 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 30/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV nghe trình bày các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.
Quốc hội khóa XV nghe trình bày các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tại Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Hồ Long
Quốc hội khóa XV nghe trình bày các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tại Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Hồ Long

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán NSNN năm 2022, Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán NSNN năm 2023…, nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2022 được quyết định như sau: tổng số thu NSNN là 1.413.408 tỷ đồng; tổng số chi NSNN là 1.855.641 tỷ đồng; bội chi NSNN là 442.233 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2022 tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổng hợp một số kết quả kiểm toán chính của các cuộc kiểm toán tổ chức trong năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu giảm chi ngân NSNN 21.346,33 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 28.595,09 tỷ đồng.

Về những bất cập, hạn chế về cơ chế chính sách, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, bên cạnh các tồn tại, hạn chế trong chấp hành, quyết toán NSNN, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp của 198 văn bản gồm 1 luật; 8 nghị định; 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 27 thông tư và 157 văn bản khác.

Chuyên đề