Kiểm soát cấp tín dụng với khách hàng vay để đấu giá đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 1976/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công văn nêu rõ, qua công tác theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các TCTD năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn hoạt động, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm một số nội dung.

Cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/1/2022 và Công văn số 8872/NHNN-TTGSNH ngày 16/12/2021.

Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được NHNN giao thực hiện trong năm 2022, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN.

Đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và/hoặc chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, NHNN yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng; trong đó tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

Để chuẩn bị việc xây dựng Phương án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, các TCTD thực hiện đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động đến ngày 31/12/2021, thời điểm gần nhất và rà soát tình hình, kết quả thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của TCTD giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt theo chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 836/NHNN-TTGSNH ngày 21/2/2022.

Chuyên đề