(BĐT) - Ngày 20/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Thủy Tiên (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Được biết, bà Trần Thị Thủy Tiên - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán: VID) đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, ngày 13/10/2020, bà Trần Thị Thủy Tiên đã thực hiện bán 30.000 cổ phiếu VID nhưng không báo cáo về dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Với hành vi vi phạm này, bà Trần Thị Thủy Tiên đã bị phạt tiền 25 triệu động theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.