(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 3/2021, trên thị trường chứng khoán phái sinh, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Theo số liệu của HNX, thị trường chứng khoán phái sinh tháng 3/2021 chứng kiến sự giảm khá mạnh so với tháng trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145.840 hợp đồng/phiên, giảm 29,57% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 226.398 hợp đồng vào ngày 26/3/2021.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 10.033.138 hợp đồng; tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 172.985 hợp đồng/phiên, tăng 9,21% so với khối lượng giao dịch bình quân phiên năm 2020.

HNX cũng cho biết, khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28.349 hợp đồng, giảm 1,68% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/3/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Trong tháng 3/2021, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 82,65% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong khi tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng nhẹ, chiếm 16,1%.