(BĐT) - Số liệu thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2/2021, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 40 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX.

Cụ thể, tháng 2/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX đạt 34,8 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 580 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 312 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 272 tỷ đồng.

Trong đó, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 2/2021 gồm: NVB với 8.721.000 cổ phiếu; PVS với 3.952.180 cổ phiếu; SHS với 1.130.800 cổ phiếu; APS với 650.100 cổ phiếu; SHB với 559.700 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài cũng mạnh một số cổ phiếu, trong đó có 5 cổ phiếu được bán nhiều nhất tháng 2/2021 gồm: PVS với 4.419.561 cổ phiếu; VNC với 1.105.333 cổ phiếu; BVS với 1.012.450 cổ phiếu; ACM với 824.300 cổ phiếu; và HUT với 750.551 cổ phiếu.

Tính chung trong tháng 2/2021, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 40 tỷ đồng.