Khởi công đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trước 30/6/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.
Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Ảnh: Lê Tiên
Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Ảnh: Lê Tiên

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước. Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành liên quan đến Dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước 30/6/2023.

Nghị quyết cũng nêu rõ, UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hà Nội trong quá trình triển khai đầu tư dự án thành phần trên địa phận từng địa phương và Dự án thành phần 3 Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

Chuyên đề