Kho bạc Nhà nước huy động 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kho bạc Nhà nước cho biết, năm 2024, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Theo đó, tại công văn mới đây về việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương quý I/2024, Bộ Tài chính yêu cầu, Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị trong Bộ kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đúng chính sách, chế độ.

Đặc biệt, đối với công tác huy động vốn cho ngân sách trung ương, Bộ Tài chính yêu cầu, Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường cho nhu cầu vay trong nước khoảng 127.000 tỷ đồng (bao gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) trong quý I/2024.

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ…

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao (305.000 tỷ đồng).

Chuyên đề