Khánh Hòa tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại một số khu vực trong vịnh Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 với mục tiêu phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô đã bị suy thoái ở khu vực biển Hòn Mun và trong vịnh Nha Trang.
UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo tạm dừng lặn biển ở khu vực biển Hòn Mun để bảo tồn và phục hồi rạn san hô. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo tạm dừng lặn biển ở khu vực biển Hòn Mun để bảo tồn và phục hồi rạn san hô. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với vịnh Nha Trang thông qua thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, liên cơ quan với sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng đồng liên quan; phục hồi được các hệ sinh thái rạn san hô đã bị suy thoái ở khu vực biển Hòn Mun và trong vịnh Nha Trang.

Huy động được các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư sống trong và lân cận địa bàn quản lý vịnh Nha Trang tham gia giám sát, bảo vệ và bảo tồn rạn san hô trong vịnh gắn với phát triển sinh kế bền vững và các hoạt động kinh tế thân thiện với môi trường, được kiểm soát nghiêm ngặt...

UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp gồm: nâng cao nhận thức, kiến thức về cách ứng xử thân thiện với môi trường vịnh Nha Trang; tạm dừng các hoạt động có nguy cơ gây hại đến môi trường và rạn san hô tại khu vực biển Hòn Mun và vịnh Nha Trang; phục hồi san hô tại khu vực Hòn Mun và vịnh Nha Trang…

Tỉnh sẽ khảo sát, phân vùng chức năng khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, xây dựng sinh kế bền vững của cộng đồng gắn với bảo tồn rạn san hô; hỗ trợ phục hồi và bảo tồn rùa biển trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang và vùng biển lân cận; rà soát, khoanh vùng bảo vệ các khu vực biển có san hô đang phục hồi, có bãi giống và bãi đẻ của thủy sản…

Hiện nay, thành phố Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong vùng vịnh, đặc biệt là ở Hòn Mun.

Chuyên đề