Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023 trực tuyến với địa phương. Trong đó, về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng giao và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Ảnh: Tiên Giang
Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Ảnh: Tiên Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, đề xuất Thủ tướng phương án xử lý đối với các khoản mà các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ chi tiết theo quy định; khẩn trương báo cáo Thủ tướng kiện toàn các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để nhanh chóng triển khai làm việc, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023.

Nghị quyết nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam, các dự án sản xuất trong nước… Đồng thời tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách, công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn...

Chuyên đề