(BĐT) - Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã được khai mạc ngày 27/4. Tại phiên họp này, UBTVQH xem xét, đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang. Ảnh: Lê Tiên

Tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang. Ảnh: Lê Tiên

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính tại Hà Nội và 3 tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng TP. Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại của Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 để đầu tư xây dựng các dự án cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025; xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bên cạnh tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đến nay, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội được liên tục, hiệu quả, đồng thời tiếp tục chuẩn bị để xây dựng các đề án, chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp lần thứ 11.