Trong đợt tổng kiểm soát, CSGT được dừng mọi phương tiện mà không cần lý do. Với kiểm tra theo chuyên đề, CSGT chỉ được xử lý một lỗi và chỉ được dừng xe khi phát hiện vi phạm.

Khác biệt giữa các đợt kiểm tra của CSGT ảnh 1
Theo Vnexpress