(BĐT) -  MVIS đã công bố danh mục mới được đảo trong kỳ review quý I của MVIS Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của VNM ETF.

Theo đó, MVIS Vietnam Index không loại cổ phiếu nào trong khi thêm mới 1 cổ phiếu Việt Nam là KBC cùng 2 mã nước ngoài từ Malaysia và Hàn Quốc.

Như vậy kết thúc kỳ review quý I/2021, số lượng cổ phiếu trong danh mục của MVIS Vietnam Index nâng lên con số 29 mã, trong đó Việt Nam chiếm 16 mã. VIC (8%), VNM (8%) và VHM (7%) tiếp tục là 3 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục. KBC được thêm vào với tỷ trọng 1,51%.

Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt trong danh mục mới đạt 65.19%, tăng gần 1% so với mức 64.26% tại kỳ review quý IV/2020.