[Infographic] Tình hình thu hút vốn FDI 11 tháng năm 2022

(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện. Trong khi đó, tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2022, vốn điều chỉnh ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Chuyên đề